Wijkberaad op 17 november 2016

KlokhuisDonderdag 17 november 20.00 uur zal het komende wijkberaad plaatsvinden, als altijd in ’t Klokhuis, Celebesstaat 4 in de bovenzaal. U bent van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.

Agenda wijkberaad

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

2. Mededelingen van het bestuur:
– Depot Bofill
– Overleg en samenwerking bestuur bewonersorganisatie en werkgroepen

3. Bespreking verslag (pdf) wijkberaad d.d. 15 september 2016

4. De werkgroepen brengen verslag uit van hun activiteiten:

– Openbare ruimte (o.a. uitbreidingsplannen Madurodam, inloopbijeenkomst zondag 13.00 uur, 27/11)
– Verkeer (o.a. herinrichting Bankastraat, plannen voor Forum Verkeer A&W)
– Duurzaamheid (Energiecafé met thema Warmtepompen)
– Ruimtelijke ordening (o.a. Denktank Internationaal Park, bomen Scheveningseweg)
– Scheveningse bosjes
– Zorg/Welzijn
– Cultuur

5. Gemeente en politie zijn aanwezig voor uw suggesties, opmerkingen en klachten:

● Mededelingen van de politie (Marianne Hoogerbrugge/Marco Scherpenisse)
● Mededelingen van de gemeente (Gerard Spierenburg)

6. Rondvraag en sluiting

Uw actieve belangstelling en bemoeienis wordt zeer op prijs gesteld.
Wij zien uit naar uw komst op donderdag 17 november.

Robert van Moorsel, voorzitter

Bijeenkomsten wijkberaad in 2017: 19/1, 16/3, 15/6, 21/9, 16/11 (onder voorbehoud)

CJP 12-11-16