Agenda Wijkberaad 19 januari 2017

Geachte wijkgenoten,
Donderdag 19 januari 20.00 uur zal het komende wijkberaad plaatsvinden, als altijd in ’t Klokhuis. Bijgaand treft u de agenda aan.

Agenda wijkberaad (pdf)

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
2. Mededelingen van het bestuur en de werkgroepen
3. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 17 november 2017 (pdf)
4. Gemeente en politie zijn aanwezig voor suggesties, opmerkingen en klachten: ● Mededelingen van de politie (Marianne Hoogerbrugge/Marco Scherpenisse) ● Mededelingen van de gemeente (Gerard Spierenburg)
5. Uitbreidingsplannen Madurodam (20.30 – 21.15 uur) Toelichting door Joris van Dijk (directeur) en Pieter Duisenberg (voorzitter bestuur Madurodam)

– PAUZE –

6. Verkeer: plan HSP voor het autoluwer maken van woonwijken Toelichting door Gerwin van Vulpen (HSP)
7. Rondvraag en sluiting

Uw actieve belangstelling en bemoeienis wordt zeer op prijs gesteld. Wij zien uit naar uw komst op donderdag 19 januari

Robert van Moorsel, voorzitter
Volgende bijeenkomsten wijkberaad in 2017: 16/3, 15/6, 21/9, 16/11