Wijkberaad op 15 juni 2017

 

 

Wijkberaad bewonersorganisatie Archipel & Willemspark

datum: donderdag 15 juni 2017, aanvang: 20.00 uur
plaats: ‘t Klokhuis, Celebesstraat 4, Den Haag (bovenzaal)
Geachte wijkgenoten,

Onderstaand treft u de agenda aan voor het wijkberaad van volgende week donderdag.

Agenda

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

2. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 16 maart 2017 (hier als PDF te downloaden)
• De ingediende suggesties zijn in het conceptverslag verwerkt.

3. Mededelingen van het bestuur
• Verslag gesprek bestuur met de stadsdeeldirecteur.
• Inkomende post, o.a. over parkeren en de ORACs

4. De werkgroepen brengen verslag uit van hun activiteiten
• Openbare ruimte (o.a. uitbreidingsplannen Madurodam, Denktank Westbroekpark- Scheveningse bosjes-Waterpartij)
• Verkeer (o.a. Forum Verkeer op 30 maart, werk aan de Raamweg-Zuid-Hollandlaan, Scheveningseweg.)
• Duurzaamheid
• Cultuur
• Ruimtelijke ordening
• Zorg/Welzijn
• Redacties wijkkrant en website

5. Gemeente en politie zijn aanwezig voor suggesties, opmerkingen en klachten:

. Mededelingen van de politie (Marianne Hoogerbrugge / Marco Scherpenisse)
. Mededelingen van de gemeente (Gerard Spierenburg)

6. Rondvraag en sluiting
Uw actieve belangstelling en bemoeienis wordt zeer op prijs gesteld.
Wij zien uit naar uw komst op donderdag 15 juni.

Robert van Moorsel, voorzitter

Volgende bijeenkomsten wijkberaad in 2017: 28/9, 16/11