Wijkberaad: zorgen over Javastraat

Bij het wijkberaad van gisteravond was de zaal goed gevuld. De belangstelling ging vooral uit naar de plannen van de gemeente met (de smalle delen van) de Javastraat.Zie: Tweezijdige fietsvoorziening in smalle Javastraat .Voorlopig kwam men niet veel verder dan voorbeschouwingen, want er moet nog veel worden uitgewerkt. Hoe gaan wij ervoor zorgen dat zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met de diverse belangen in onze wijk? De Werkgroep Verkeer gaat zich over die vraag buigen en treedt in overleg met de gemeente. Nadere informatie volgt, allereerst via het uitgebreide, officiële verslag.

Verder was de vraag aan de orde of het komende groot onderhoud aan de Bankastraat gekoppeld gaat worden aan herinrichting, zoals eerder beloofd. De verwachting is dat daarover in de septembervergadering over kan worden beraadslaagd.

De Werkgroep Duurzaamheid meldde met vreugde dat er een oplaadpunt voor electrische auto’s in de wijk is gekomen, te vinden nabij Nassaulaan 23. 15 juni 2012

Foto: Wgp. Duurzaamheid