Agenda wijkberaad 1 februari 2022

Wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark

Datum: dinsdag 1 februari 2022
Tijd:  aanvang 20.00 uur
Plaats:  ’t Klokhuis (Celebesstraat 4) en digitaal (Zoom)

Agenda (pdf)

1. Opening, mededelingen
. Bericht van verhindering
. Mededelingen bestuur

2. Verslag Wijkberaad van 23 november 2021

3. Werkgroep openbare ruimte

4. Werkgroep verkeer

5. Werkgroep ruimtelijke ordening

6. Werkgroepen
. Zorg en Welzijn
. Redactie wijkkrant
. Redactie website
. Archipel Ondernemers Club (AWOC)
. Cultuur
. Duurzaamheid/energietransitie
. ArchipelpoëZie

7. Overheid
. Gemeente
. Politie

8. Rondvraag en sluiting