Agenda wijkberaad 13 september 2022

Wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark

Datum: dinsdag 13 september 2022
Tijd: aanvang 19:30 uur
Plaats: Vreedehuis, 1e etage, Concertzaal, Riouwstraat 1

Agenda

1. Lezing Van Veen naar zand: hoe de Archipel het licht zag (Dr. Paul Gerretsen)

2. Opening wijkberaad, mededelingen
• Bericht van verhindering
• Mededelingen bestuur

3. Verslag Wijkberaad van 17 mei 2022 (pdf)

4. Overheid
– Gemeente
– Politie

5. Werkgroep ruimtelijke ordening

6. Werkgroep openbare ruimte

7. Werkgroep verkeer

8. Overige werkgroepen
• Redactie wijkkrant/website
• Zorg & Welzijn
• Duurzaamheid/Energietransitie
• Archipel Ondernemers Club (AWOC)
• Cultuur

9. Rondvraag

Graag vooraf aanmelden: secretariaat@archipelwillemspark.nl