Agenda wijkberaad 17 mei 2022

Agenda wijkberaad 17 mei 2022 thumbnail
wijkberaad
't Klokhuis, Celebesstraat 4, Den Haag Google Maps

Wijkberaad Bewonersorganisatie
Archipel & Willemspark

Datum: dinsdag 17 mei 2022
Tijd: aanvang 20.00 uur
Plaats: ‘t Klokhuis, Celebesstraat 4

Agenda (pdf)
1. Opening, mededelingen
. Bericht van verhindering
. Mededelingen bestuur

2. Verslag Wijkberaad van 1 februari 2022

3. Werkgroep Zorg & Welzijn – presentatie (25 minuten)
. Bronovo
. Rijker Leven
. Kracht van de Wijk

4. Transitievisie warmte – presentatie (25 minuten)

5. Werkgroep openbare ruimte

6. Werkgroep ruimtelijke ordening

7. Werkgroep verkeer

8. Overige werkgroepen
. Redactie wijkkrant/website
. Archipel Ondernemers Club (AWOC)
. Cultuur

9. Overheid
. Gemeente
. Politie

Rondvraag