Agenda Wijkberaad 20 februari 2024

wijkberaad
't Klokhuis, Celebesstraat 4, Den Haag Google Maps

[Download als pdf]

Datum: dinsdag 20 februari 2024 | Tijd: 19.30 uur | Plaats: ‘t Klokhuis

 1. Opening wijkberaad, mededelingen bestuur
 2. Verslag wijkberaad van 28 november
 3. Politie
  Wijkagent Robert Kat
 4. Gemeente
  Sander Pronk
 5. Presentatie “Houd Bronovo open”
 6. Media
  – Wijkkrant
  – Website & Nieuwsbrief
 7. AWOC (A&W Ondernemers Club)
 8. Cultuur
 9. Uit de Werkgroepen
 10. Rondvraag en sluiting
  Hebt u punten voor de rondvraag, laat ons die van te voren weten, wellicht kunnen we vragen al eerder beantwoorden.

Het volgende wijkberaad is op 21 mei 2024.