Agenda wijkberaad 21 februari 2023

Wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark

Datum dinsdag 21 februari 2023
Tijd aanvang 19:30 uur
Plaats Klokhuis, toneelzaal bg, Celebesstraat 4

Agenda

 1. Lezing Scheveningseweg (Dr. Paul Gerretsen)
 2. Opening wijkberaad, mededelingen
  . Bericht van verhindering
  . Mededelingen bestuur
 3. Verslag Wijkberaad van 22 november 2022
 4. Overheid
  – Gemeente
  – Politie
 5. Werkgroep ruimtelijke ordening
 6. Werkgroep openbare ruimte
 7. Werkgroep verkeer
 8. Redactie wijkkrant/website
 9. Overige werkgroepen
  . Zorg & Welzijn
  . Duurzaamheid/Energietransitie
  . Archipel Ondernemers Club (AWOC)
  . Cultuur
 10. Rondvraag

Graag vooraf aanmelden: secretariaat@archipelwillemspark.nl