Agenda Wijkberaad 22 november 2022

wijkberaad
't Klokhuis, Celebesstraat 4, Den Haag Google Maps

Wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark

Datum dinsdag 22 november 2022
Tijd aanvang 19:30 uur
Plaats Klokhuis, toneelzaal bg, Celebesstraat 4

Agenda

 1. Lezing Van Veen naar zand: hoe de Archipel het licht zag (Dr. Paul Gerretsen)
  Deel 2.
 1. Opening wijkberaad, mededelingen
  . Bericht van verhindering
  .  Mededelingen bestuur
 1. Verslag Wijkberaad van 13 september 2022
 1. Overheid
  – Gemeente
  – Politie
 1. Werkgroep ruimtelijke ordening
 1. Werkgroep openbare ruimte
 1. Werkgroep verkeer
 1. Overige werkgroepen
  . Redactie wijkkrant/website
  . Zorg & Welzijn
  . Duurzaamheid/Energietransitie
  . Archipel Ondernemers Club (AWOC)
  . Cultuur
 1. Rondvraag

Graag vooraf aanmelden: secretariaat@archipelwillemspark.nl