Agenda Wijkberaad 26 september 2023

wijkberaad
't Klokhuis, Celebesstraat 4, Den Haag Google Maps

Wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark

Datum dinsdag 26 september 2023
Tijd aanvang 19:30 uur
Plaats Klokhuis, Celebesstraat 4

Agenda

 1. Opening wijkberaad, algemene mededelingen (5’)
 2. Verslag wijkberaad van 9 mei 2023 (5’)
 3. Bestuur
  Wouter Buwalda draagt het stokje over aan Nico Westpalm van Hoorn (5’)
 4. Overheid
  – Gemeente (5’)
  – Politie (5’)
 5. Werkgroep Openbare ruimte
  – Presentatie Gemeente over de herinrichting van de driehoek Hoge Bankastraat, Dr Aletta Jacobsweg, Kerkhoflaan, Hubertusviaduct i.v.m. de Sterfietsroute en de verkeersveiligheid onder het Hubertus viaduct. (30’)
 6. Ondernemers:
  – Archipel Ondernemers Club (AWOC) (10’)
  – BIZ Frederikstraat (10’)
 7. Media (5’)
  – Wijkkrant
  – Website & Nieuwsbrief
 8. Werkgroep Ruimtelijke ordening (10’)
 9. Duurzaamheid/Energietransitie (5’)
 10. Werkgroep Openbare ruimte (5’)
 11. Werkgroep Zorg & Welzijn (5’)
 12. Cultuur (5’)
 13. Werkgroep Verkeer (5’)
 14. Rondvraag en sluiting (10’)

Het volgende wijkberaad is op 28 november 2023.