Agenda Wijkberaad -28nov. Highlight: bezoek wethouder ivm de Wijkagenda

Datum: dinsdag 28 november 2023 | Tijd: 19.30 uur | Plaats: ‘t Klokhuis

 1. Opening wijkberaad, mededelingen bestuur
 2. Bezoek wethouder Arjen Kapteijns. Presentatie en toelichting op de wijkagenda.
  Zie https://wijkagenda-archipelwillemspark.denhaag.nl
 3. Presentatie maatregelen bij sluiting Hubertustunnel en -viaduct
  Door Maarten Renz, omgevingsmanager gemeente Den Haag
 4. Verslag wijkberaad van 26 september jl.
 5. Politie
  Wijkagent Robert Kat
 6. Media
  Wijkkrant
  Website & Nieuwsbrief
 7. Openbare ruimte
 8. Ruimtelijke ordening
 9. Verkeer
 10. Duurzaamheid/Energietransitie
 11. Zorg & Welzijn
 12. Internationals
 13. Cultuur
 14. Rondvraag en sluiting

Het volgende wijkberaad is op 13 februari 2024