Agenda Wijkberaad dinsdag 9 mei 2023

wijkberaad
Klokhuis, Celebesstraat 4, Den Haag Google Maps

Wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark

Datum dinsdag 9 mei 2023
Tijd aanvang 19:30 uur
Plaats Klokhuis, toneelzaal bg, Celebesstraat 4

Agenda

  1. Opening wijkberaad, mededelingen
    . Bericht van verhindering
    . Mededelingen bestuur

2. Verslag Wijkberaad van 21 februari 2023

3. Overheid
– Gemeente
– Politie

4. Werkgroep Zorg&Welzijn (15 minuten)

5. Duurzaamheid/energietransitie (15 minuten)

6. Archipel Ondernemers Club (AWOC)

7. Cultuur

8. Werkgroep ruimtelijke ordening

9. Werkgroep openbare ruimte

10. Werkgroep verkeer

11. Redactie wijkkrant/website

12. Rondvraag


Graag vooraf aanmelden:
secretariaat@archipelwillemspark.nl