Update Wijkagenda Archipel & Willemspark

Voor de zomer, tijdens de tweede bijeenkomst voor de wijkagenda, zijn de laatste ideeën verzameld voor de thema’s, doelen en acties voor de wijkagenda Binnenstad. Momenteel wordt tijd besteed aan het controleren van de voorlopige wijkagenda bij de betreffende gemeentediensten om te zien of deze uitvoerbaar is. Dit is een grondig proces om ervoor te zorgen dat er straks een duidelijk uitvoeringsplan ligt voor de wijkagenda, waar wijkbewoners, -organisaties en gemeente allemaal aan kunnen werken.

Lees meer op https://wijkagenda-archipelwillemspark.denhaag.nl/