Aankondiging Wijkberaad 13 september 2022

wijkberaad
Vreedehuis, Riouwstraat 1, Den Haag. (Concertzaal, 1e etage) Google Maps

Het Wijkberaad van dinsdag 13 september begint, anders dan voorheen, om 19.30 uur. Ook de locatie is anders – we vergaderen in de Concertzaal op de 1e verdieping van het Vreedehuis, Riouwstraat 1. Het eerste half uur van ons Wijkberaad geeft Dr. Paul Gerretsen, historicus en voormalig rector van het VCL, het eerste deel van zijn lezing: Van Veen naar zand: hoe de Archipel het licht zag.

Tegen het midden van de 19e eeuw begon De Haag uit zijn voegen te barsten en was stadsuitbreiding geboden. Ruimte voor een nieuwe wijk werd ten zuidoosten de bebouwde kom in de zogenaamde Zusterpolder gevonden, waar zich goede verbindingen met het achterland bevonden, zoals de aloude Vliet en de hypermoderne spoorlijn Amsterdam-Rotterdam. Zo verscheen een nieuwe wijk rond het Hollands Spoor met als centrum het Oranjeplein dat een welhaast Parijse allure uitstraalde. Maar allengs bleek deze onderneming te ambitieus en te weinig rekening te houden met de traditionele voorkeur van de Hagenaar om op zand te wonen. Per saldo trok men toch liever naar de duinrand dan te resideren op het veen. En zo verloor de aanvankelijk veelbelovende Stationswijk het gaandeweg van de Archipelbuurt.

Het eerste deel van zijn lezing op 13 september gaat over het “veen”, oftewel de Stationswijk. Het tweede deel van zijn lezing, voorafgaand aan het Wijkberaad van dinsdag 22 november, gaat over het “zand”, oftewel de Archipel. Beide lezingen worden verlevendigd met oude prenten, foto’s en kaarten.

Bankastraat, gezien van de Kerkhoflaan naar de Laan Copes van Cattenburch. Uitzicht vanaf hotel Beau Séjour. Collectie Haags Gemeentearchief.

Vanwege de beperkte zaalcapaciteit graag vooraf aanmelden:
secretariaat@archipelwillemspark.nl