Aanlever- verschijningsdata Wijkkrant Archipel & Willemspark

Sluiting kopij / verschijningsdatum wijkkrant:
27 januari / 20 februari 2020
30 maart / 23 april VERVALLEN i.v.m. corona
25 mei / 18 juni
31 augustus / 24 september
2 november / 26 november.

Tekst zonder opmaak per e-mail naar: else@archipelwillemspark.nl.
Correspondentie-adres: p/a Wijkkrant A&W, Celebesstraat 4, 2585 TJ Den Haag.

De laatst uitgekomen Wijkkrant is ook op te halen bij ‘t Klokhuis, Celebesstraat 4.
Bereikbaarheid: op ma 9.00 – 14.00 uur, do 9.00 – 14.00 uur.
T 404 95 80 (direct nummer)
T 350 35 11 b.g.g. via ‘t Klokhuis
E secretariaat@archipelwillemspark.nl

Contactpersoon:
Else Ponsen
Atjehstraat 34
T 350 57 38
E else@archipelwillemspark.nl 


Redacteuren wijkkrant A & W

Arjan Hamburger
Frederique Nijhuis
Else Ponsen
Engelien Scholtes
Jan Wychers