Inlever- verschijningsdata Wijkkrant Archipel & Willemspark

2021
Uitkomen krant: 25/11
Sluiting kopij:  1/11.

2022
Uitkomen krant : 17/2, 21/4, 16/6, 22/9, 24/11.
Sluiting kopij:
De krant is af te halen bij het Klokhuis, Celebesstraat 4


Tekst zonder opmaak per e-mail naar: redactie@archipelwillemspark.nl.
Correspondentie-adres: p/a Celebesstraat 4, 2585 TJ Den Haag.

Redacteuren wijkkrant A & W
Arjan Hamburger
Sandra van Loon
Kiddy van Mourik (eindredacteur)
Frederique Nijhuis
Else Ponsen
Engelien Scholtes
Jan Wychers

De laatst uitgekomen wijkkrant is ook op te halen bij ’t Klokhuis, Celebesstraat 4.
Bereikbaarheid: op ma 9.00 – 14.00 uur, do 9.00 – 14.00 uur.
T 404 95 80 (direct nummer)
T 350 35 11 b.g.g. via ’t Klokhuis
E secretariaat@archipelwillemspark.nl.