Nieuws voor de Wijkkrant Archipel & Willemspark

2022
Uitkomen krant: 17/2, 21/4, 16/6, 22/9, 24/11.
De krant is af te halen bij het Klokhuis, Celebesstraat 4.


Tekst zonder opmaak per e-mail naar: redactie@archipelwillemspark.nl.
Correspondentie-adres: p/a Celebesstraat 4, 2585 TJ Den Haag.

Redacteuren wijkkrant A & W
Arjan Hamburger
Kiddy Kohnstamm (eindredacteur)
Sandra van Loon
Frederique Nijhuis
Engelien Scholtes
Jan Wychers

De laatst uitgekomen wijkkrant is ook op te halen bij ’t Klokhuis, Celebesstraat 4.
Bereikbaarheid: op ma 9.00 – 14.00 uur, do 9.00 – 14.00 uur.
T 404 95 80 (direct nummer)
T 350 35 11 b.g.g. via ’t Klokhuis
E secretariaat@archipelwillemspark.nl.