Inlever- verschijningsdata Wijkkrant Archipel & Willemspark

Verschijningsdata: 18/2, 22/4, 17/6, 23/9 en  25/11
Inleverdata:  25/1, 29/3, 25/5, 30/8 en 1/11.


Tekst zonder opmaak per e-mail naar: else@archipelwillemspark.nl.
Correspondentie-adres: p/a Wijkkrant A&W, Celebesstraat 4, 2585 TJ Den Haag.

De laatst uitgekomen Wijkkrant is ook op te halen bij ‘t Klokhuis, Celebesstraat 4.
Bereikbaarheid: op ma 9.00 – 14.00 uur, do 9.00 – 14.00 uur.
T 404 95 80 (direct nummer)
T 350 35 11 b.g.g. via ‘t Klokhuis
E secretariaat@archipelwillemspark.nl

Contactpersoon:
Else Ponsen
Atjehstraat 34
T 350 57 38
E else@archipelwillemspark.nl 


Redacteuren wijkkrant A & W

Arjan Hamburger
Kiddy Kohnstamm
Frederique Nijhuis
Else Ponsen
Engelien Scholtes
Jan Wychers