Nieuws aanleveren voor de wijkkrant

2023
nieuws voor de wijkkrant: 
wijkkrant@archipelwillemspark.nl

Sluiting kopij: 23 januari
Sluiting advertenties: 26 januari
Uitkomen wijkkrant: 16 februari
De krant is af te halen bij het Klokhuis, Celebesstraat 4.


Tekst zonder opmaak per e-mail naar: redactie@archipelwillemspark.nl.
Correspondentie-adres: p/a Celebesstraat 4, 2585 TJ Den Haag.

Redacteuren wijkkrant A & W
Arjan Hamburger
Kiddy Kohnstamm (eindredacteur)
Sandra van Loon
Frederique Nijhuis
Engelien Scholtes
Jan Wychers
Kaarina Zimmer

De laatst uitgekomen wijkkrant is ook op te halen bij ’t Klokhuis, Celebesstraat 4.
Bereikbaarheid: van 9 tot 16 uur op werkdagen.
T. 070 350 35 11