Nieuws aanleveren voor de wijkkrant

2024
nieuws voor de wijkkrant Editie 4 Sept/Okt:
wijkkrant of redactie wijkkrant.

Sluiting kopij & adverteerders: 26 augustus
Uitkomen wijkkrant: 19 september.

De krant wordt door vrijwilligers huis-aan-huis bezorgd.
De laatst uitgekomen wijkkrant is ook altijd op te halen bij ’t Klokhuis, Celebesstraat 4.
Bereikbaarheid: van 9 tot 16 uur op werkdagen.
T. 070 350 35 11


Redacteuren wijkkrant A & W
Kiddy Kohnstamm (hoofdredacteur)
Arjan Hamburger
Frederique Nijhuis (correcties)
Susana Overlack
Engelien Scholtes
Jan Wychers
Kaarina Zimmer (The Page in English)