Word lid van de vereniging ’t Klokhuis

stichting

Toen de gemeente Den Haag besloot om het wijk- en dienstencentrum ’t Klokhuis af te stoten, wilden de bewoners het Klokhuis voor hun wijk Archipel Willemspark behouden. Daarom werd op 26 september 2005 de stichting het Klokhuis opgericht. Deze is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie. De stichting is vooral ‘verhuurder’ van de beschikbare ruimtes, van het bemensen van het buffet en van het aanbieden van gastheren en gastvrouwen.  Maar beschikt ook over een bibliotheek. Veel vrijwilligers zijn – tot de corona- actief in het Klokhuis. Zij krijgen onder andere een onkostenvergoeding.

vereniging

Er is echter ook een vereniging ’t Klokhuis. Deze vereniging ‘werkt’ achter de schermen en is daarom niet zo bekend in de wijk. Waarom is er een vereniging?

Om de continuïteit van het Klokhuis te waarborgen is de beperkte reserve aan geld, die in het verleden door de bewoners is ingebracht, ondergebracht bij een vereniging. De huidige vereniging ’t Klokhuis is op 27 maart 2008 opgericht. Gilles Hooft Graafland was de eerste voorzitter. Hij is op 15 oktober 2019 opgevolgd door Loulène Boersma. Verder bestaat het huidige bestuur uit Joke Hamers (secretaris), Derk Hazekamp (penningmeester) en de leden Liesbeth de Bles en Janet Ranke.

Wat doet deze vereniging? Zij richt zich in het bijzonder op het optimaal functioneren van het wijk -en dienstencentrum ’t Klokhuis. Indien nodig kan de stichting het Klokhuis daarom bij de vereniging een verzoek indienen voor ondersteuning. De vrijwilligers ontvangen ieder jaar een aardigheidje van de Vereniging.

Eén keer per jaar wordt een Algemene Vergadering gehouden en bepalen de leden wat er met het ’verzamelde’ geld gebeurt. Zo mogelijk is er jaarlijks een uitstapje. Ook de vrijwilligers kunnen hierbij aanwezig zijn. De contributie van de vereniging bedraagt € 7,50 per persoon per jaar. Ook kan geld gedoneerd worden. Ten gevolge van natuurlijk verloop heeft de vereniging te kampen met terugloop van het aantal leden.

lidmaatschap

De vereniging is op zoek naar nieuwe leden. U ondersteunt hiermee uw eigen wijk-en dienstencentrum het Klokhuis.

U kunt zich per email aanmelden bij de secretaris Joke Hamers, jhtekst@planet.nl of telefonisch 06 55166413.

Donaties zijn welkom op de rekening van de vereniging NL70INGB0007736353. De vereniging heeft geen Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status.

Heel veel dank alvast voor uw reacties.

Bestuur vereniging ’t Klokhuis