Verslag deelnemer Workshop ‘Zin vragen’

Toen Matthias Wenzel (ouderenconsulent) mij, na de gymles in ‘t Klokhuis, vroeg of ik interesse had in deze workshop dacht ik, waarom niet, ik steek er altijd wat van op dus is het sowieso “zinvol”.

Zin in je leven is immers niet altijd vanzelfsprekend. Wat geeft jouw leven zin en betekenis? Soms moet je de zin in je leven opnieuw vinden of zelf maken.
De workshop vond plaats in het Schakelpunt en werd gegeven door Lies Nolden van Indigo Preventie. Zij vertelde dat ze, naast het geven van workshops en cursussen, ook meedraait als praktijk ondersteuner bij een huisarts..

Indigo is een onderdeel van Parnassia en richt zich, naast POH-GGZ diensten (Praktijk Ondersteuner Huisarts bij de Geestelijke Gezondheidszorg) en basis GGZ behandelingen, ook op preventie. Er worden cursussen en activiteiten georganiseerd voor mensen die een verhoogd risico lopen op psychische klachten of deze al in milde vorm hebben.

Het doel van de workshop was: kennismaken met het thema “zingeving”.
De begrippen “positieve gezondheid” en “zingeving” krijgen steeds meer aandacht.
Bij positieve gezondheid gaat het niet meer om afwezigheid van ziekte maar om het vermogen van mensen om met veranderende omstandigheden te kunnen omgaan. De kunst is om zoveel mogelijk de eigen regie te blijven voeren of opnieuw te gaan nemen.

Zingeving is één van de 6 pijlers naast: mentaal welbevinden, lichaamsfuncties, dagelijks functioneren, meedoen en kwaliteit van leven. Het gaat over het (her)vinden van zin in het leven en het in staat zijn om met zinvolle activiteiten bezig te zijn. Na ingrijpende veranderingen in het leven gaat zingeving een rol spelen doordat de vertrouwde blik op het leven niet meer volstaat. Zoals bij ouder worden, het verlies van een dierbare of gezondheid, een andere woonomgeving.

We willen allemaal, meer of minder bewust, een zinvol leven, een leven dat de moeite waard is. De zin van het leven is als de optelsom van alle manieren waarop iemand zijn behoeften aan zingeving, al dan niet naar tevredenheid, kan vervullen.

We sloten de workshop af met het beantwoorden van 6 zingevingsbehoeften:
Doelgerichtheid: ergens naar toe leven, iets positiefs in het vooruitzicht hebben
Eigenwaarde: vind je jezelf de moeite waard?
Competentie: heb je invloed op je leven? Gebruik je je talenten en kwaliteiten?
Begrijpelijkheid: heb je een begrijpelijk verhaal over je leven? Acceptatie?
Verbondenheid: voel je je verbonden met anderen?
Transcendentie: voel je je deel van een groter geheel (religie, natuur, gemeenschap)? Krijg je steun en kracht van iets dat groter is dan jezelf?

Het was een interessante workshop, mede omdat alle deelnemers hun eigen kijk hebben op het begrip “zinvol” leven en ook daar leer je van.
Als vervolg op de workshop (en ook los daarvan) bestaat de mogelijkheid om
(kosteloos) de training “zin in je leven” te volgen.
Deze volg ik nu zelf momenteel en is absoluut de moeite waard!

Josephine de Vijlder